Presentatie

UMR 8198, laboratorium ‘Evolutie, Ecologie en Paleontologie’

 

Het laboratorium Evo-Eco-Paleo is een gemengde onderzoekstructuur bestuurd door zowel CNRS als de Universiteit van Lille. Zij is opgericht in januari 2015 na een fusie van het laboratorium ‘Genetica en Evolutie van Plantenpopulaties’ (GEPV) en het team ‘Paleontologie en Sedimentatiegebieden’ van het laboratorium ‘Geosystemen’.

Het wetenschappelijk objectief van Evo-Eco-Paleo is bij te dragen aan de kennisontwikkeling betreffende de oorsprong en evolutie van de biodiversiteit en paleo-biodiversiteit, in het bijzonder in relatie tot de veranderingen van het milieu op verschillende tijdschalen. Met competenties in genetica en genomica van populaties, evolutionaire ecologie, paleo-ecologie en eco-immunologie, ontwikkelt zij onderzoeksprojecten waarin benaderingen via computersimulaties, experimenten, automatisering van moleculaire, fenotypische en floristische gegevens, biostatistiek en bioinformatica worden geïntegreerd.

De belangrijkste onderzoeksthema’s van het laboratorium zijn:

  • evolutie van de reproductiesystemen bij planten en de invloed daarvan op de evolutie van hun genoom,

  • evolutie van de paleo-biodiversiteit in relatie tot klimaatsveranderingen gedurende het Paleozoïcum,

  • identificatie van de processen van aanpassing in populaties van planten en zeewormen in reactie op de huidige wereldwijde (klimaats/milieu) veranderingen.

 

Evo-Eco-Paleo herbergt ca. 30 wetenschappelijke onderzoekers en universitaire docenten, ca. 20 administratieve en technische medewerkers en ca. 20 doctoraalstudenten en postdoctorale medewerkers. De huidige directeur van de eenheid is Xavier Vekemans, professor aan de Universiteit van Lille.