Team Evo Eco

Team ‘Evolutie en Ecologie’

Onderzoek van het Evo-Eco team bestrijkt het domein van de genetica en evolutionaire ecologie en maakt gebruik van verschillende benaderingen, waaronder computersimulaties, genomica, populatiegenetica, populatiebiologie en eco-immunologie. Oorspronkelijk gericht op plantensoorten, worden voor de huidige studies zowel plant- als diermodellen gebruikt. Het overkoepelend doel is vast te stellen welke ecologische en genetische factoren van invloed zijn op de evolutie van de reproductiesystemen van planten enerzijds en op de aanpassing van planten- en dierensoorten aan de veranderingen van het milieu door menselijke activiteiten anderzijds.

De activiteiten van Evo-Eco zijn onderverdeeld in 4 onderzoeksthema’s:

Genoom en reproductie (coördinator Vincent Gastric): Evolutionaire genomica van de reproductiesystemen van planten.

Evolutieve ecologie en reproductie (coördinatrice Mathilde Dufaÿ): Evolutionaire ecologie van de reproductiesystemen bij planten.

Milieuveranderingen en adaptatie (coördinator Jean-François Arnaud).

Interspecifieke interacties en vergelijkende immunologie (coördinatrice Aurélie Tasiemski).