Onderzoek

Team ‘Evolutie en Ecologie’

  • Genoom en reproductie (coördinator Vincent Castric): Evolutionaire genomica van de reproductiesystemen van planten.
  • Evolutieve ecologie en reproductie (coördinatrice Mathilde Dufaÿ): Evolutionaire ecologie van de reproductiesystemen bij planten.
  • Milieuveranderingen en adaptatie (coördinator Jean-François Arnaud).
  • Interspecifieke interacties en vergelijkende immunologie (coördinatrice Aurélie Tasiemski).

Team ‘Paleontologie’

  • Macro-evolutie (coördinatrice Catherine Cronier)
  • Paleo- en macro-ecologie (coördinator Thomas Servais)